%10eko deskontua Penintsulan 200€ gastatzean | Kodea WORK10

Política de privacidad

Dokumentu honen helburua da Luis Miguel Rebollo Garciaren jabetzakoa den www.workshopsansebastian.com webgunearen erabiltzaileak erabiltzeko arauak arautzea eta erabiltzaileen babesa zaintzea. Aurrerantzean, workshop San Sebastián izango da, eta IFZ hau izango du: 72675045J; helbidea: Nueva kalea 18, behea; 20.001, Donostia.

“Zu” eta “erabiltzailea” terminoak erabiltzen dira hemen edozein arrazoirengatik web-atari honetara sartzen diren gizabanako eta/edo erakunde guztiak aipatzeko.

Donostiak, www.workshopsansebastian.com webgunearen bidez, enpresak eskaintzen dituen produktuak eta zerbitzuak erabiltzaileei hurbildu nahi dizkie, beharrezko informazio guztia eskura jarriz.

 

Erabiltzailea eta erantzukizunen araubidea

Donostiako workshoparen webgunearen nabigazioak, sarbideak eta erabilerak erabiltzaile-izaera ematen du, eta, horregatik, workshop Donostia webgunearen nabigaziotik, hemen ezarritako erabilera-baldintza guztiak onartzen dira, kasuaren arabera legez nahitaez bete beharreko araudia aplikatzeari kalterik egin gabe.

Donostiako workshoparen webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak www.workshopsansebastian.com orrialdea erabiltzeko konpromisoa hartzen du, bai eta orrialdearen bidez haren eskura jarritako zerbitzuak erabiltzeko ere, legearekin, moralarekin, ohitura onekin eta ordena publikoarekin bat etorriz, bai eta erabilera-arau hauetan xedatutakoarekin bat etorriz ere. Ondorioz, nahitaez ez du erabili behar www.workshopsansebastian.com orria edo zerbitzuak, legez kontrako eta/edo Erabilera Arau hauetan ezarritakoaren aurkako helburu edo ondorioekin, hirugarrenen eskubide eta/edo interesei kalte egiten dietenak edo, edozein modutan, www.workshopsansebastian.com orria kaltetu dezaketenak edo haren erabilera normala eragotzi dezaketenak, edo haren bidez eskura daitezkeen zerbitzuak, gainerakoen bidez.

 

Loturen eta erantzukizun-salbuespenen politika

Workshop Donostia ez da erabiltzaileak bere webgunean ezarritako esteken bidez eskura ditzakeen webguneen edukiaren erantzule egiten, workshop Donostia adierazten du ez duela inolaz ere sareko beste gune batzuen edukia aztertu edo kontrolatuko.

Era berean, ez du bermatuko esteken bidez eskura daitezkeen bere jabetzakoak ez diren guneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna. Workshop San Sebastianek adierazi du beharrezko neurri guztiak hartu dituela bere webguneko erabiltzaileei kalterik ez egiteko, nabigaziotik erator badaiteke. Ondorioz, workshop Donostia ez da, inolaz ere, erabiltzaileak Interneten nabigatzeagatik izan ditzakeen kalteen erantzule egiten.

 

Aldaketak

Workshop San Sebastianek bere webguneko edukian egoki iritzitako aldaketak egiteko eskubidea izango du, aldez aurretik jakinarazi gabe. Aldaketa horien helburua da arintasun handiagoa ematea www.workshopsansebastian.com webgunearen funtzionamenduari, eta erabiltzaileen mesedetan, emandako zerbitzuak edo orri honetako funtsezko edozein alderdi aldatzea, edo www.workshopsansebastian.com webgunearen zerbitzuen eraginkortasun-, teknika- eta erabilera-baldintzak aldatzea. Era berean, erabiltzaileek, zerbitzua hobetzeko eta Donostiako workshoparen azken helburua kalitate maila ezin hobea ezartzeko, erabilgarritzat jotzen dituzten aldaketak iradoki ahal izango dituzte, orriaren arduradunekin harremanetan jarriz helbide elektroniko honen bidez: Info@workshopsansebastian.com. Aldaketa horiek bere webgunearen bidez egin ahal izango dira, zuzenbidean onargarria den edozein modutan, eta nahitaez bete beharko dira webgunean argitaratuta dauden bitartean eta ondorengo beste batzuek baliozkotasunez aldatzen ez dituzten arte.

 

Datuen babesa

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu zure datuak Donostiako workshoparen titulartasuneko tratamendu-sisteman sartuko direla, bi aldeen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta bete ahal izateko. Indarrean dagoen araudia betez, workshop San Sebastianek jakinarazi du datuak lehen aipatutako aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den epean gordeko direla.

Kontrakoa jakinarazten ez diguzun bitartean, zure datuak ez direla aldatu ulertuko dugu, edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula eta aipatutako helburuetarako erabiltzeko baimena dugula. Workshop Donostiak jakinarazi du datuak modu zilegi, leial, garden, egoki, egoki, mugatu, zehatz eta eguneratuan tratatuko dituela. Horregatik, Workshop San Sebastianek konpromisoa hartzen du zentzuzko neurri guztiak hartzeko, neurri horiek lehenbailehen ken edo zuzen daitezen, zehaztugabeak direnean.

Datuen babesari buruz indarrean dagoen araudiak ematen dizkion eskubideen arabera, datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, ezabatzeko, transferitzeko eta haien tratamenduaren aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu, bai eta datu horiek tratatzeko emandako baimena ere. Horretarako, gorago adierazitako posta-helbidera edo info@workshopsansebastian.com helbide elektronikora bidali beharko duzu eskaera.

Kontrol Agintaritza eskudunera jo ahal izango du, egokitzat jotzen duen erreklamazioa aurkezteko.

 

Merkataritza-komunikazioak

SSI Legea aplikatuz, Workshop San Sebastianek ez du publizitate- edo sustapen-komunikaziorik bidaliko posta elektronikoz edo beste komunikabide elektroniko baliokide batez, baldin eta aldez aurretik eskatu ez badira edo hartzaileek berariaz baimendu ez badituzte.

Aldez aurretik kontratu-harremana duten erabiltzaileen kasuan, Workshop San Sebastianek baimena du hasiera batean bezeroarekin kontratatu zirenen antzekoak diren Donostiako workshop produktuei edo zerbitzuei buruzko komunikazio komertzialak bidaltzeko. Nolanahi ere, erabiltzaileak, bere nortasuna egiaztatu ondoren, Bezeroaren Arretarako kanalen bidez merkataritza-informazio gehiago ez helarazteko eskatu ahal izango du.

 

Jabetza intelektuala eta egile-eskubideak

Donostiako workshop jabetza intelektual eta industriala, bere kabuz edo lagapen-hartzaile gisa, bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, baita bertan dauden elementuen titularra ere (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, sarbidea eta erabilera, etab.), titulartasuna. Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta aplikagarriak izango zaizkie bai Espainiako eta Europako araudia, bai gaiari buruzko nazioarteko itunak, Espainiak sinatutakoak.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, berariaz debekatuta dago web-orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jartzea, baita horiek eskuragarri jartzeko modalitatea ere, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, Donostiako workshoparen baimenik gabe.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Donostiako workshoparen jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatzeko. Atariko elementuak ikusi ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta erabilera pertsonalerako eta pribaturako baino ez bada. Erabiltzaileak ezin izango du ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu Donostiako workshop orrialdeetan instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema.

 

Legezko ekintzak, aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

Workshop San Sebastianek, halaber, bere webgunea eta edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egokitzat jotzen dituen akzio zibil edo penalak aurkezteko ahalmena izango du.

Erabiltzailearen eta zerbitzu-emailearen arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiaren araberakoa izango da. Edozein eztabaida sortuz gero, alderdiek arbitrajearen mende jarri ahal izango dituzte beren gatazkak, edo jurisdikzio arruntera jo ahal izango dute, jurisdikzioari eta eskumenari buruzko arauak betez. Workshop Donostiak Gipuzkoan du egoitza, Espainian.

  • ¿Dudas? Escríbenos por WhatsApp
    ¡Hola! 👋
    Elige una opción para ponerte en contacto
    Te responderemos en un plis-plas.
    WORKSHOP San Sebastián trata tus datos para responder tu consulta. Si aceptas, recibirás comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, entre otros, según nuestra Política de privacidad.